Teresa – Göteborg (fasadbyte, tilläggsisolering & fasadmålning)

Före

Efter