Hamid – Lindome (Fasadbyte & fasadmålning)

Före

Efter